Μερικά απο τα έργα της EXA Power Systems


 

Αγ.Θεόδωροι
Αγ.Θεόδωροι

Net Metering 10kWp

Αγ. Θεόδωροι
Αγ. Θεόδωροι

Net Metering 10kWp

Aγ.Θεόδωροι
Aγ.Θεόδωροι

Net Metering 10kWp

Ζάκυνθος
Ζάκυνθος

14Χ100kWp

Ζάκυνθος
Ζάκυνθος

14Χ100kWp

Ζάκυνθος
Ζάκυνθος

14Χ100kWp

Κύμη
Κύμη

100kWp

Κύμη
Κύμη

100kWp

TEI KΡΗΤΗΣ-ΦΒ ΠΑΡΚΟ
TEI KΡΗΤΗΣ-ΦΒ ΠΑΡΚΟ

Αυτόνομο

Μολαοι Λακωνιας
Μολαοι Λακωνιας

20kWp

Μολάοι Λακωνίας
Μολάοι Λακωνίας

20kWp

Γαστούνη Ηλείας
Γαστούνη Ηλείας

10kWp

Βριλλήσια
Βριλλήσια

10kWp

Πορος
Πορος

10kWp

Άσπρα Σπίτια
Άσπρα Σπίτια

100kWp